Privacy, Cookies en Disclaimer

Deze informatie over cookies voor bezoekers geldt voor iedereen die de website www.buikspieroefeningen.net, hieronder Buikspieroefeningen.net genoemd, bezoekt.

1. Gegevens van bezoekers
1a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Buikspieroefeningen.net worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
1b. Buikspieroefeningen.net zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

2. Cookies
2a. Buikspieroefeningen.net maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Buikspieroefeningen.net de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
2b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
2c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

3. Privacy Verklaring
Buikspieroefeningen.net besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers van deze website. Tijdens het bezoek aan de website en/of gebruik van de diensten wordt er informatie van de gebruiker gelogd.
Deze informatie is nodig voor de correcte werking van de website en het optimaliseren/verbeteren van de website en of overige diensten van Buikspieroefeningen.net. Buikspieroefeningen.net besteedt de grootste zorg aan de bescherming van deze informatie en zal deze informatie nimmer delen met derden.
Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

4. Disclaimer
Buikspieroefeningen.net is gerechtigd de inhoud van de Privacy Verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Buikspieroefeningen.net aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Buikspieroefeningen.net behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buikspieroefeningen.net.

5. Browser informatie
Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.